Dr Cieśliński

Dr n.med. Piotr Cieśliński jest specjalistą urologiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Nad dobrem naszych pacjentów czuwa dr Piotr Cieśliński, który jest specjalistą urologiem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Obecnie pracuje w wielospecjalistycznym zespole Oddziału Transplantologii Chirurgii Ogólnej oraz Pododdziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Oddziału Urologii Szpitala w Śremie. Posiada prestiżowy, uznawany w całej Europie tytuł Fellow of European Board of Urology (FEBU).

Dr Cieśliński wykonuje szeroki zakres zabiegów urologicznych. Specjalizuje się w technikach małoinwazyjnych – technikach endoskopowych i laparoskopowych. Jako pierwszy w Poznaniu przeprowadził zabieg radykalnej prostatektomi laparoskopowowej i ma duże doświadczenie w tego rodzaju procedurach leczniczych. Zainteresowania dr Cieślińskiego obejmują także profilaktykę, diagnostykę oraz leczenie chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego (uroonkologia).

Doświadczenie zawodowe dr Cieśliński zdobywał m.in. podczas wieloletniej pracy w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego oraz podczas licznych staży i szkoleń w renomowanych ośrodkach urologicznych w kraju i za granicą. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel akademicki i opiekun specjalizacji młodych lekarzy. Dr Cieśliński jest także autorem wielu prac naukowych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dodatkowo dr Cieśliński regularnie uczestniczy w szkoleniach i kongresach naukowych w ramach Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz międzynarodowych prestiżowych towarzystw urologicznych (EAU – European Association of Urology, AUA – American Urological Association), które pozwalają mu na bieżąco śledzić osiągnięcia medyczne w swojej specjalizacji, podnosić kwalifikacje zawodowe i korzystać z możliwości wymiany doświadczeń z kolegami z innych ośrodków urologicznych.

Pacjenci chwalą sobie nie tylko wiedzę, kompetencje i duże doświadczenie dra Cieślińskiego, ale także indywidualne podejście do każdej osoby, która zjawia się w jego gabinecie. Zaangażowanie doktora Cieślińskiego przekłada się na nawiązanie z pacjentem kontaktów opartych na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, co także ułatwia osiąganie postępów w leczeniu.

Wykształcenie

październik 1993 – lipiec 1999Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski
Wyróżnienie – Medal Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowe

Doświadczenie zawodowe

październik 1999 – marzec 2001Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr I w Poznaniu
kwiecień 2001 – wrzesień 2004Studia doktoranckie w Katedrze i Klinice Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu
od 2001Asystent w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
luty 2006uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych na podstawie pracy doktorskiej pt. „Skeletotopia nerek i tętnic nerkowych u zarodków i płodów ludzkich”.
czerwiec 2007uzyskanie tytułu specjalisty urologa FEBU (Fellow of European Board of Urology)
2008-2012Adiunkt w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
od 2010Starszy Asystent Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
od 2012konsultant urologii – Oddział Transplantologii, Chirurgii Ogólnej i Pododdział Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Oddział Urologii Szpitala w Śremie

Szkolenia z zakresu laparoskopii urologicznej:

  • Szkolenie z zakresu techniki radykalnej prostatektomii laparoskopowej w Klinice Uniwersyteckiej w Lipsku pod kierownictwem prof. Jens-Uwe Stolzenburga
  • Szkolenia laparoskopowe w ramach Bydgoskich Warsztatów Endoskopowych
  • Szkolenie w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM w Szczecinie
  • Staże szkoleniowe w Świętokrzyskim Centrum Onkologii pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Chłosty
  • Szkolenia w Covidien European Training Centre w Elancourt prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu laparoskopii urologicznej
  • Coroczne spotkania europejskich i światowych laparoskopistów Challenges in Laparoscopy&Robotics