Diagnostyka i leczenie

Diagnostyka urologiczna

Chirurgia urologiczna Poznań

Leczenie zabiegowe wymagające hospitalizacji


– techniki małoinwazyjne: endoskopia/laparoskopia urologiczna oraz klasyczne